På minameddelanden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
En tjänst för säker digital post
från myndigheter och kommuner
En tjänst för säker digital post
från myndigheter och kommuner

Meny

Sök

Ny version av Allmänna villkor

Nu finns en ny version av Allmänna villkor för Mina meddelanden, version 1.3. De nya villkoren trädde i kraft den 21 februari 2017.

Bakgrund

Mina meddelanden är under utveckling och förändras för att spegla de behov och krav som finns. De förändringar av regelverket som nu har beslutats av Skatteverket har uppkommit i dialog med anslutna parter och intressenter (avsändare och brevlådeoperatörer).

Skatteverket har under våren 2016 genomfört en utredning beträffande möjligheten för privata brevlådeoperatörer att tillhandahålla digitala brevlådor till juridiska personer. Utredningen genomfördes i samarbete med de myndigheter och brevlådeoperatörer som är anslutna till Mina meddelanden och slutredovisades i juni 2016. Resultatet av utredningen öppnar upp för privata brevlådeoperatörer att tillhandahålla digitala brevlådor till juridiska personer på så sätt som framgår av Skatteverkets Allmänna villkor och därtill hörande tekniska specifikationer.

Om ändringarna

Skatteverket har infört följande ändrade och nya skrivningar i de Allmänna villkoren.

  • Nytt avsnitt 5.4 om den behörighetstjänst som tillhandahålls av Skatteverket.
  • Punkt 7.3.3 förtydligas beträffande VD:s rätt att ta del av meddelanden.
  • Ny punkt 7.3.4 med anledning av företagsbrevlådor.
  • Tillägg i punkt 7.4.2 beträffande behörighetsregister.
  • Förtydligande i punkt 14.1 beträffande parts agerande.

 

1 Avsnitt 5.4

Infrastrukturansvarig tillhandahåller en behörighetstjänst för att Brevlådeoperatören ska kunna:

(a) kontrollera firmateckningsrätten vid ändring i FaR

(b) ge behöriga personer tillgång till brevlåda som är ansluten till Mina meddelanden.

5.4.2 Brevlådeoperatören får endast använda behörighetstjänsten i enlighet med vad som framgår av 5.4.1.

5.4.3 Brevlådeoperatören får endast använda behörighetstjänsten för personer som Brevlådeoperatören har identifierat med e-legitimation.

5.4.4 Brevlådeoperatören ska använda behörighetstjänsten när en person ska:

(a) företa en åtgärd som innebär ändringar i FaR

(b) logga in i en företagsbrevlåda som är ansluten till Mina meddelanden och personen inte givits åtkomst genom det lokala behörig-hetsregistret som Brevlådeoperatören upprättat enligt 7.3.4.

5.4.5 Brevlådeoperatören ska eftersträva att göra så få kontrollslagningar som möjligt mot behörighetstjänsten.

2 Punkt 7.3.3

I de fall Brevlådeinnehavaren är en fysisk person är denne alltid behörig. I de fall Brevlådeinnehavaren är en juridisk person är VD och firmatecknarna behöriga. Brevlådeoperatören kan tillåta att Brevlådeinnehavare ger behörighet till Brevlådeanvändare att läsa och hantera meddelanden i Brevlådan.

3 Punkt 7.3.4

I de fall Brevlådeoperatören erbjuder digitala brevlådor till juridiska personer ska Brevlådeoperatören upprätta ett behörighetsregister för brevlådeinnehavarens räkning i syfte att begränsa antalet kontrollslagningar mot den behörighetstjänst som tillhanda-hålls av Mina meddelanden.

4 Punkt 7.4.2

I Brevlådan ska Brevlådeoperatören (a) visa information om Brevlådan är ansluten till Infrastrukturen, (b) visa mottagningsregler ur FaR, (c) erbjuda möjlighet att administrera mottagningsreglerna i FaR, samt (d) erbjuda möjlighet för juridisk person att administrera ett lokalt behörighetsregister.

5 Punkt 14.1

Om Part bryter mot dessa Allmänna villkor eller om Parts deltagande eller agerande i Infrastrukturen skadar eller riskerar att skada förtroendet för Infrastrukturen har Infrastrukturansvarig rätt att stänga av eller begränsa Partens åtkomst till Infrastrukturen. Parten ska snarast möjligt underrättas om avstängningen eller begränsningen samt skälen till denna.

6 Mindre justeringar

Som ett led i att hålla en hög kvalité på regelverket för Mina meddelanden har Skatteverket i samband med utredningen om företagsbrevlådor även genomfört vissa förändringar i de Allmänna villkoren. De ändringar som genomförts påverkar inte regelverkets struktur i stort.