På minameddelanden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
En tjänst för säker digital post
från myndigheter och kommuner
En tjänst för säker digital post
från myndigheter och kommuner

Meny

Sök

Post du får digitalt

Allt fler myndigheter och kommuner ansluter till Mina meddelanden och fler är på gång. Här ser du vilka avsändare som skickar digital post och vilka meddelanden du får digitalt.  Sidan uppdateras löpande.

Meddelanden som skickas i dag​

Arbetsförmedlingen

 • flertal meddelanden kring Etableringsersättning
 • flertal meddelanden kring uppföljning av aktivitetsrapportering
 • flertal meddelanden till a-kassa

Båstads kommun

 • fakturor

Bolagsverket

 • bekräftelse på avslutat ärende med registreringsbevis
 • när Bolagsverket behöver kompletterande uppgifter för att kunna behandla ert ärende (gäller ej årsredovisningsärende)
 • när ert ärende helt eller delvis har avskrivits från vidare handläggning
 • när ett ärende eller en komplettering kommit in
 • påminnelse om att årsredovisning ska lämnas in
 • när årsredovisning eller delårsrapport för ditt aktiebolag har mottagits
 • när årsredovisning eller delårsrapport för ditt aktiebolag har registrerats
 • när du har blivit avregistrerad från eller inregistrerad i ett företag
 • utdrag till dig som är likvidator

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

 • årsbesked

Eksjö kommun

 • meddelanden från socialtjänsten
 • meddelanden från Vux i12

Falkenberg kommun

 • bokningsbesked
 • fakturor
 • meddelanden om bygglov

Försäkringskassan

 • bekräftelsebrev till personer som anmält arbetsskada
 • bekräftelsebrev till personer som anmält att de flyttat till/börjat arbeta i ett nytt land
 • beslutsbrev för bostadsbidrag, underhållsstöd och sjukpenninggrundande inkomst
 • informationsbrev till anställda med sjuklön som sjukanmälts av sin arbetsgivare
 • informationsbrev till föräldrar som har barn som fyller 1 år
 • informationsbrev till personer som haft sjukpenning i 364 dagar eller under maximal tid
 • informationsbrev till personer som snart fyller 30 år och har aktivitetsersättning
 • informationsbrev till personer med yrkesskadelivränta
 • kontrolluppgift
 • utbetalningsbesked

Gislaveds kommun

 • meddelanden från handläggare till enskild mottagare

Haninge kommun

 • Ansökan om drömcash
 • Ansökan om lov, anmälan samt strandskyddsdispens
 • Ansökan om skoltaxi
 • Ansökan om SL-kort
 • Beställning av gränsutvisning
 • Beställning av mätuppdrag
 • Beställning av nybyggnadskarta
 • Beställning av tomtkarta
 • Beställning av utdrag från baskarta

Håbo kommun

 • VA-fakturor

Jordbruksverket

 • underrättelse om avräkning av stöd som betalas ut av Jordbruksverket
 • utskick om projekt- och företagsstöd inom landsbygds- och havs- och fiskeriprogrammen där Jordbruksverket är handläggande myndighet
 • vissa beslut och meddelanden om stödrätter
 • årsbesked

Karlskrona kommun

Digitala kanaler ska vara förstahandsvalet i kontakten med Karlskrona kommun. Mottagna ärenden bekräftas med länk till Min sida på Karlskrona.se.

Kronofogden

 • information ang. försäljning av lös egendom: försäljningsbeslut, försäljningsprotokoll, underrättelse

Kungsbacka kommun

 • Meddelanden och beslut från handläggare till enskild mottagare i Miljö & Hälsoskyddsärenden

Lantmäteriet

Du kan få information digitalt från Lantmäteriet i samband med lantmäteriförrättningar, inskrivningsärenden och ärenden som berör samfällighetsföreningsregistret.
Det kan vara kallelse till sammanträde, förelägganden, underrättelser om beslut och andra typer av handlingar.

Lomma kommun

Samtlig administrativ personal i Lomma kommun ska
skicka ut all sin post till kommunmedborgarna digitalt så långt det är möjligt.

Mölndals stad

Meddelanden från handläggare till enskild

Nässjö kommun

 • avloppsärenden
 • värmepumpsärenden

Pensionsmyndigheten

 • fondbekräftelsebrev
 • kontobesked för fond
 • fondinnehav för premiepension
 • tillgodohavande premiepension
 • transaktionsbesked – Fond
 • transaktionsbesked – Övergång
 • transaktionsbesked – Traditionell försäkring
 • orange kuvert
 • årligt värdebesked – Fond
 • årligt värdebesked – Övergång
 • årligt värdebesked – Traditionell försäkring

Skatteverket

 • avregistrering av företag, meddelande
 • behörighet att använda e‑tjänster på skatteverket.se
 • betalningskrav
 • betalningsuppmaningar
 • borgenärsärenden
 • fastighetsdeklaration för småhus, meddelandet innehåller information och länk till skatteverket.se
 • fastighetstaxering - nya beslut för småhus, lantbruk och hyreshus
 • inkomstdeklaration 1, deklarationen skickas som PDF
 • inkomstdeklaration 2, deklarationen skickas som PDF
 • inkomstdeklaration - förfrågningar, överväganden, meddelanden och beslut
 • inkomstdeklaration - föreläggande att lämna deklaration
 • inkomstdeklaration - avräkning av utländsk skatt
 • kassaregister, bekräftelse på anmälan
 • kassaregister, beslut om undantag
 • kontoutdrag
 • kontrolluppgift - meddelande om ändrad kontrolluppgift i inkomstdeklarationen
 • moms och arbetsgivaravgifter – beslut om förseningsavgift
 • organisationsnummer, meddelande
 • periodisk sammanställning för moms, beslut om att få lämna per kvartal
 • periodisk sammanställning för moms, övervägande och beslut om förseningsavgift
 • personalliggare i byggbranschen, bekräftelse på anmälan
 • preliminär A-skatt (A-skattsedel) som beställts via skatteverket.se eller servicetelefonen, beslut
 • preliminär A-skatt (jämkningsbeslut), omprövningsbeslut
 • preliminär A-skatt (särskild beräkningsgrund), beslut
 • preliminärskatt, debiterad, beslut
 • registerutdrag vid ändring av företagsuppgifter
 • rot- och rut‑tjänster
 • skattekonto, saldobesked, beställda
 • skattekonto, utbetalningar
 • särskild inkomstskatt för bosatta utomlands, beslut
 • ändrad folkbokföring - bekräftelse på flyttanmälan
 • ändrad folkbokföring, beslut om annat folkbokföringsdatum och hur man överklagar
 • ändring av folkbokföringsadress, meddelande när anmälan har lämnats in på annat sätt än genom e-tjänsten Flyttanmälan

Statens tjänstepensionsverk (SPV)

 • beslut om utbetalning av förmånsbestämd ålderspension (även kallad livränta)
 • pensionsbesked för den statliga tjänstepensionen

Tomelilla kommun

ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

 • mottagning av ärendet
 • i förekommande fall begäran om komplettering
 • kommunicering av tjänsteutlåtandet
 • beslut med tillståndsbesvis

Trafikverket

 • meddelanden om Marklösen/Markförhandling

Transportstyrelsen

 • om körförbud

Trollhättans Stad

 • meddelanden från handläggare till enskild mottagare

Tullverket

 • exportbevis
 • tullräkning

Värnamo kommun

 • meddelanden från handläggare till enskild mottagare

Åklagarmyndigheten

 • dokument till advokat