På minameddelanden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
En tjänst för säker digital post
från myndigheter och kommuner
En tjänst för säker digital post
från myndigheter och kommuner

Meny

Sök

Information om behandling av personuppgifter i Mina meddelanden


Allmänt

Skatteverket behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Skatteverket ställer även krav på att anslutna myndigheter och brevlådeoperatörer behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt när de använder Mina meddelanden. Alla anslutna parter har förbundit sig att följa de villkor som Skatteverket har upprättat. För att göra det möjligt att förmedla säkert digital post till dig från myndigheter så krävs det dock en viss behandling av dina personuppgifter. Dina personuppgifter måste till exempel registreras i Förmedlingsadressregister, som är det register som den avsändande myndigheten gör slagningar mot för att se om du är ansluten, vilka myndigheter du tar emot digital post från samt vilken digital brevlåda du har valt att ansluta dig till. Nedan följer en redogörelse för hur Skatteverket och andra anslutna parter behandlar dina personuppgifter inom tjänsten Mina meddelanden. Du får också information om vilka rättigheter du har och hur du tar tillvara dessa rättigheter.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter i Mina meddelanden

Enligt dataskyddsförordningen krävs det att man har rättsligt stöd för att behandla personuppgifter. Utan ett rättsligt stöd är en behandling inte tillåten. Skatteverket har rättsligt stöd i dataskyddsförordningen för de behandlingar som anges i den här informationen på två olika grunder:

Uppgift av allmänt intresse: Enligt dataskyddsförordningen är det tillåtet att behandla personuppgifter om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Den uppgift som ska utföras ska då vara reglerad i svensk eller EU-rätt. Regeringen har genom en förordning* gett Skatteverket uppdraget att tillhandahålla tjänsten Mina meddelanden till privatpersoner och företag i Sverige och uppgiften är därmed reglerad i svensk rätt.

Avtal med den registrerade: Om en viss behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal kan det utgöra en rättslig grund för behandling av personuppgifter. Det krävs då att den som lämnar sina personuppgifter också är part i avtalet. I samband med att du godkänner användarvillkoren för Mina meddelanden så upprättas en avtalsrelation mellan dig och Skatteverket. Skatteverket har då en skyldighet mot dig att utföra vissa uppgifter, till exempel se till att dina personuppgifter registreras i Förmedlingsadressregistret så att du kan börja ta emot försändelser från anslutna myndigheter.

Ändamål med behandling av personuppgifter i Mina meddelanden

När man ska behandla någon annans personuppgifter är det viktigt att man har angett tydligt avgränsade och specifikt angivna ändamål med personuppgiftsbehandlingen. Det innebär att man måste kunna förklara för den som lämnar sina personuppgifter vad man faktiskt tänker använda personuppgifterna till. Ändamålen med behandling av personuppgifter i Mina meddelanden finns reglerade i den tidigare nämnda förordningen om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser:

Föra en aktuell förteckning: Skatteverket har i uppgift att registrera personnummer i Förmedlingsadressregistret på personer som har anslutit sig till Mina meddelanden. För företag så registreras i stället företagets organisationsnummer. Förmedlingsadressregistret ska även hållas aktuell, det betyder att Skatteverket avregistrerar privatpersoner och företag som inte längre vill ha digital myndighetspost genom Mina meddelanden.

Expediera försändelser: Förmedlingsadressregistret används för att expediera försändelser från myndigheter på elektronisk väg. Det betyder att en myndighet som vill skicka ett elektroniskt meddelande till dig gör en slagning mot Förmedlingsadressregistret för att se om du är ansluten till Mina meddelanden och om du har valt att ta emot elektroniska meddelanden från myndigheten, samt för att se vilken digital brevlåda du har. När en myndighet gör en slagning mot Förmedlingsadressregistret ska det vara för det specifika syftet att skicka ett elektroniskt meddelande till dig.

Vilka personuppgifter behandlar Skatteverket?

Skatteverket ansvarar för att tillhandahålla Förmedlingsadressregistret för myndigheter och brevlådeoperatörer som är anslutna till Mina meddelanden i syfte att göra det möjligt för myndigheter att skicka elektroniska meddelanden till privatpersoner och företag som anslutit sig till tjänsten Mina meddelanden. I Förmedlingsadressregistret registrerar och lagrar Skatteverket personnummer på de privatpersoner som har anslutit sig till tjänsten. Förutom personnummer så lagras även vissa mottagningsregler och uppgift om vilken brevlåda som du som mottagare har. En mottagningsregel kan till exempel innebära att du, genom inställningarna i din brevlåda valt att inte ta emot elektroniska meddelanden från en specifik myndighet. När den myndigheten gör en slagning mot Förmedlingsadressregistret får myndigheten då information om att du valt att inte ta emot elektroniska meddelanden från den myndigheten och får då inte skicka meddelandet till din digitala brevlåda.

Personuppgiftsansvar

Den som har ett personuppgiftsansvar ansvarar för hur personuppgifterna hanteras. Ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Personuppgiftsbiträdet får bara behandla personuppgifter enligt givna instruktioner och riktlinjer från den personuppgiftsansvarige. Inom Mina meddelanden fördelas personuppgiftsansvaret mellan Skatteverket, anslutna myndigheter och anslutna brevlådeoperatörer.

Anslutna myndigheter: När en avsändande myndighet upprättar ett meddelande och skickar meddelandet till din digitala brevlåda så har myndigheten personuppgiftsansvaret. I vissa fall kan myndigheten välja att anlita ett externt företag för att hantera förmedlingen av meddelandet. Det företag som förmedlar meddelandet är då personuppgiftsbiträde till den avsändande myndigheten och får bara behandla dina personuppgifter enligt den avsändande myndighetens instruktioner. Den avsändande myndigheten är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med att brevlådeoperatören tar emot och gör ditt meddelande tillgängligt för dig i din brevlåda. Brevlådeoperatören är då personuppgiftsbiträde till den avsändande myndigheten och får inte behandla personuppgifter för andra ändamål än att göra ditt meddelande tillgängligt för dig i din brevlåda.

Skatteverket: Skatteverket är infrastrukturansvarig för Mina meddelanden. Det innebär att Skatteverket har ett övergripande ansvar för tjänsten Mina meddelanden. Skatteverket upprättar avtal med anslutna parter, bestämmer villkoren för tjänsten och tillhandahåller Förmedlingsadressregistret. Som infrastrukturansvarig så har Skatteverket personuppgiftsansvaret för all behandling av personuppgifter i Förmedlingsadressregistret.

Brevlådeoperatörer: Brevlådeoperatören är personuppgiftsansvarig för eventuella ytterligare behandlingar som behövs för att ditt meddelande ska kunna tillgängliggöras i din digitala brevlåda. Det kan till exempel gälla att dina personuppgifter slås mot ett internt kundregister hos brevlådeoperatören. Brevlådeoperatören är då även personuppgiftsansvarig för sitt kundregister. Slutligen är brevlådeoperatören personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när denne genomför behörighetskontroller. Det kan till exempel gälla när du loggar in i din brevlåda och identifierar dig med en elektronisk legitimation.

Vem får ta del av personuppgifterna?

För att tjänsten Mina meddelanden ska fungera så tillhandahålls Förmedlingsadressregistret till myndigheter och brevlådeoperatörer som har valt att ansluta sig till Mina meddelanden. Det betyder att Skatteverket lämnar ut dina personuppgifter ur Förmedlingsadressregistret till dessa parter för att göra det möjligt för dig att ta emot elektroniska försändelser i din digitala brevlåda. Utlämnandet sker genom att anslutna myndigheter och brevlådeoperatörer gör slagningar mot Förmedlingsadressregistret för att kontrollera om du har en digital brevlåda, vilken brevlåda du har valt samt vilka mottagningsregler som du har.

Hur länge sparar Skatteverket dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas så länge som det är nödvändigt för ändamål de samlades in för. Om du väljer att avregistrera dig från Mina meddelanden så raderas dina uppgifter från förteckningen över registrerade mottagare omedelbart. När du inte längre är registrerad som mottagare i Förmedlingsadressregistret får du din myndighetspost genom vanlig papperspost.

Dina rättigheter

När du har lämnat dina personuppgifter till Skatteverket i samband med att du ansluter dig till Mina meddelanden så har du under dataskyddsförordningen vissa rättigheter. Dessa rättigheter listas nedan:

Registerutdrag: Du som mottagare av elektroniska meddelanden inom Mina meddelanden har rätt att få ett utdrag ur Förmedlingsadressregistret som visar vilka av dina personuppgifter som vi har registrerat. Du kan begära ett sådant registerutdrag genom webbplatsen för Mina meddelanden. Registerutdraget skickas då till din digitala brevlåda. Du kan också välja att lämna en skriftlig begäran. En skriftlig begäran ska vara undertecknad av dig och skickas till Mina meddelanden, Skatteverket, 171 94 Solna.

Rättelse: Om du anser att dina personuppgifter som Skatteverket har registrerat i Förmedlingsadressregistret är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättning av dina personuppgifter genom att skicka en skriftlig begäran till Mina meddelanden, Skatteverket, 171 94 Solna.

Kontakta Skatteverkets dataskyddsombud: Skatteverkets dataskyddsombud utgör en stöd- och kontrollfunktion för dataskyddsfrågor inom Skatteverket. Dataskyddsombudet har bland annat i uppdrag att

  • informera om gällande dataskyddsbestämmelser och ge råd till verksamheten i olika dataskyddsfrågor
  • kontrollera att myndigheten följer dataskyddsbestämmelserna och de interna styrdokument som rör dataskydd
  • vara kontaktperson för de registrerade personerna i dataskyddsfrågor och kontaktperson för tillsynsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till Skatteverkets dataskyddsombud finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Datainspektionen: Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande dataskyddslagstiftning, till exempel dataskyddsförordningen, har du rätt att lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndighet. Mer information finner du på www.datainspektionen.se
länk till annan webbplats

*Förordningen (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser.