På minameddelanden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
En tjänst för säker digital post
från myndigheter och kommuner
En tjänst för säker digital post
från myndigheter och kommuner

Meny

Sök

Etablera förvaltning

Fasen syftar till att etablera förvaltning av aktuell lösning för anslutning till Mina meddelanden. Detta omfattar organisation, modell och finansiering av vidmakthållande och vidareutveckling.

Nu fastställs förvaltningsobjekt och budget, former för support och ändringshantering, beslutsforum, förvaltningsplaner och eventuella justeringar av driftavtal för alla berörda parter, interna och/eller externa. Överenskommelser kring servicenivåer träffas (justeras) mellan samtliga berörda parter inklusive Mina meddelanden. Se Allmänna villkorPDF (pdf, 178 kB) för Mina meddelanden.

Huvudaktiviteter

 • Etablera förvaltningsorganisation med fastslagen beslutsordning samt driftmodell:
  - Säkerställ nyttorealiseringsplan med finansieringslösning,
  - Säkerställ förvaltning och driftavtal,
  - Säkerställ en förvaltningsplan. Beskriv hur förvaltningsansvaret fördelas mellan alla berörda samverkansparter samt gränsytan mot Mina meddelanden
 • Överlämna utvecklad tjänst till förvaltningsorganisation
 • Säkerställ hantering av eventuellt återstående utvecklingsarbete/ införandearbete och realiseringsarbete
 • Utarbeta en slutrapport som utvärderar utvecklingsinsatsens genomförande:
  - Erfarenheter och utmaningar,
  - Risker som uppstått under genomförandet och hur dessa hanterades,
  - Förändring av plan och resurser, 
  - Kritiska händelser, beslut mm som påverkat insatsen.

Resultat

 • Förvaltningsplan
 • Driftplan
 • Slutrapport

Milstolpe Vll

Milstolpe Vll, beslut inför fasen Realisera nyttor. Syftet med milstolpen är att säkerställa att utvecklingsarbetet är avslutat och att förvaltningsorganisation samt modell för drift och förvaltning är etablerad för anslutningslösning. I milstolpen ingår också att kontrollera att aktiviteter för att säkerställa effekthemtagning planerats.

Underlag för beslut: Förvaltningsplan, samverkansavtal och driftplan samt analys av effekthemtagningsplan och slutrapport.

Bereds av: Egen expertis inom respektive ämnesområde samt eventuellt konsultativt stöd från Mina meddelanden och dess anslutningsteam.

Beslutas av: Styrgrupp för anslutningsprojekt (det vill säga utvecklingsinsats).

Information

Fattat beslut kommuniceras till berörda intressenter.

Utökat stöd i er process för att ansluta

Här kan ni ta del av hela den fördjupade informationen för anslutning och de olika faserna i processen.
Metod för anslutningPDF (pdf, 1 MB)