På minameddelanden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
En tjänst för säker digital post
från myndigheter och kommuner
En tjänst för säker digital post
från myndigheter och kommuner

Meny

Sök

Frågor och svar

Frågor och svar om tjänsten Mina meddelanden.

Vad gör en ansluten myndighet?

Den anslutna myndigheten är avsändare av försändelser till privatpersoner och företag. Efter att ha skapat en försändelse lämnas försändelsen för förmedling. Ansluten myndighet kan själv agera förmedlare eller välja att ge en privat aktör (t.ex. en systemintegratör eller ett IT-tjänsteföretag) uppdrag att agera förmedlare.

Vad gör en förmedlare?

En förmedlare tar emot försändelser från en ansluten myndighet och kontrollerar i FaR om mottagaren har en registrerad profil hos Mina meddelanden. Har mottagaren en profil förmedlas försändelsen till den brevlådeoperatör hos vilken mottagaren har sin digitala brevlåda.

Vem kan vara förmedlare?

Den anslutna myndigheten kan förmedla försändelser själv eller låta en privat aktör agera förmedlare. En förmedlare kan t.ex. vara ett IT-tjänsteföretag som förmedlar e-tjänster på uppdrag av en myndighet. Väljer den anslutna myndigheten att teckna avtal med en extern förmedlare behöver Skatteverket vissa nödvändiga uppgifter om förmedlaren före registrering i FaR. Exakt vilka uppgifter om förmedlaren som Skatteverket behöver kommer framgå av det avtal som ansluten myndighet tecknar med Skatteverket.

Vad är Förmedlingsadressregistret (FaR)?

FaR är ett register som innehåller de privatpersoner och företag som har en registrerad profil hos Mina meddelanden. För dem som har en profil lagras uppgifter om hos vilken brevlådeoperatör brevlådeinnehavaren har sin digitala brevlåda samt uppgift om mottagningsregler, dvs. från vilka myndigheter mottagaren accepterat att ta emot digital post. Även anslutna myndigheter, förmedlare och brevlådeoperatörer lagras i FaR.

Vem är ansvarig för Förmedlingsadressregistret (FaR)?

FaR tillhandahålls och förvaltas av Skatteverket på uppdrag av Myndigheten för digital förvaltning. Registret regleras i förordning (2003:770) om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser.

Vad gör en brevlådeoperatör?

En brevlådeoperatör tillhandahåller digitala brevlådor till privatpersoner och företag.

Vem kan vara brevlådeoperatör?

Privata aktörer kan ansluta sig till tjänsten Mina meddelanden och tillhandahålla digitala brevlådor till privatpersoner och företag. För att få erbjuda och ta del av tjänster i Mina meddelanden måste brevlådeoperatören teckna anslutningsavtal med Skatteverket.

Vilka kategorier av meddelanden finns det?

Det finns två kategorier av meddelanden: säkerhetsklass 3 och säkerhetsklass 1. Meddelanden av säkerhetsklass 3 kan innehålla känsliga uppgifter eller bilagor. Meddelanden av säkerhetsklass 1 skickas direkt till brevlådeinnehavarens kontaktuppgifter.

Vad är ett meddelande av säkerhetsklass 3?

Ett meddelande av säkerhetsklass 3 kan innehålla känsliga uppgifter eller bilagor och skickas enbart till brevlådeinnehavarens digitala brevlåda som nås genom inloggning med e-legitimation. För åtkomst till ett företags brevlåda krävs även att den som loggar in är behörig firmatecknare i företaget.

Vad är ett meddelande av säkerhetsklass 1?

Ett meddelande av säkerhetsklass 1 skickas direkt till brevlådeinnehavarens kontaktuppgifter och digitala brevlåda. Kontaktuppgifterna lagras hos brevlådeoperatören och kan vara en eller flera e-postadresser eller mobiltelefonnummer. Meddelanden av säkerhetsklass 1 kan inte innehålla bilagor.

Vad är en försändelse?

En försändelse består av ett eller flera meddelanden, till en eller flera mottagare. Den anslutna myndigheten paketerar ett eller flera meddelanden i en försändelse och skickar försändelsen till förmedlaren. Brevlådeoperatören tar emot försändelsen och distribuerar meddelandet eller meddelandena till brevlådeinnehavaren eller brevlådeinnehavarna.

Vem får skicka ett meddelande?

Svenska myndigheter, kommuner och landsting som är anslutna till Mina meddelanden får skicka meddelanden till privatpersoner och företag som har en profil för Mina meddelanden.

Vad får skickas som ett meddelande?

Det är upp till avsändaren av meddelandet att bestämma vad som kan skickas som ett digitalt meddelande via Mina meddelanden. Ansvaret för bedömningen av vad som får skickas ligger alltså helt på den avsändande myndigheten.

Kan bilagor skickas med ett meddelande?

Bilagor kan skickas med meddelande av säkerhetsklass 3, men inte med ett meddelande av säkerhetsklass 1.

Vilket format gäller för en bilaga?

Bilagan till ett meddelande av säkerhetsklass 3 ska vara i PDF-format.

Kan meddelanden vidarebefordras?

Ett meddelande av säkerhetsklass 3 kan vidarebefordras till privatpersoner och företag som har en profil hos Mina meddelanden och en digital brevlåda.

Frågor för privatpersoner och företag

För frågor och svar som gäller privatpersoner och företag, se Frågor och svar under Privat och företag.