På minameddelanden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
En tjänst för säker digital post
från myndigheter och kommuner
En tjänst för säker digital post
från myndigheter och kommuner

Meny

Sök

Identifiera behov

Syfte med fasen är att förtydliga och fördjupa det förslag till förändring/utveckling som har identifierats utifrån uppkomna behov, krav och möjligheter.

Huvudaktiviteter

 • Gör en behovsanalys som belyser behov, krav och möjligheter till förändring
 • Beskriv syfte utifrån nuläge och förändringsbehov, vad som ska genomföras, för vem och varför
 • Beskriv verksamhetens användare (kunder) och vilka grupper som förväntas påverkas av er anslutning till Mina meddelanden
 • Beskriv konsekvenser av en anslutning, till exempel i form av trafikvolymer, förändrade verksamhetsprocesser, förändrad service till privatpersoner och företag
 • Beskriv förväntad effekt av en anslutning med koppling till den egna verksamhetens strategier och målbild. Exempel på effekter kan vara:
  - Minskade kostnader för utskick
  - Förbättrad service till privatpersoner och företag
  - Effektivare verksamhetsprocesser
 • Beskriv vad förstudien ska belysa
 • Beskriv förutsättningar, exempelvis särskilda krav, avgränsningar, målgrupper och risker
 • Gör en tidsuppskattning för att tydliggöra omfattningen på utvecklingsinsatsen samt en specifik planering för kommande förstudie inklusive kostnadsuppskattning och bemanningsplan. Även en grov, preliminär uppskattning är värdefull för ledningen. Den kan ändras senare då mer underlag tagits fram
 • Beskriv vilka interna och/eller externa intressenter som bör involveras i förstudien

Resultat

 • Idébeskrivning
 • Behovsanalys inklusive förväntade effekter
 • Förstudiedirektiv

Milstolpe I

Milstolpe I, beslut inför fasen Ta fram lösningsalternativ. Syftet med milstolpen är att fatta beslut om behov av och förutsättningar för en förändring och/eller utveckling föreligger, samt i så fall att säkerställa att förutsättningar säkrats inför att påbörja en förstudie för att ta fram olika lösningsalternativ.

Beslutet omfattar

 • Besluta om behov föreligger av förändring och/eller utveckling
 • Besluta om identifierat behov är prioriterat
 • Besluta om finansiering och resurser för att ta fram lösningsalternativ

Underlag för beslut: Idébeskrivning, Behovsanalys och Förstudiedirektiv.

Bereds av: Egen expertis inom respektive ämnesområde samt eventuellt konsultativt stöd från Mina meddelanden och dess anslutningsteam. Rekommendation granskas och verksamhetsägare säkrar att förslagen är i linje med beslutade mål, strategier och arkitekturprinciper.

Beslutas av: Verksamhetsägare, i förekommande fall i lednings- eller styrgruppsform.

Information

Fattat beslut kommuniceras till egna organisationen, till eventuella berörda partners och till förvaltningsorganisationen för Mina meddelanden där vissa förberedelser nu kan komma att ta vid.

Utökat stöd i er process för att ansluta

Här kan ni ta del av hela den fördjupade informationen för anslutning och de olika faserna i processen.
Metod för anslutningPDF (pdf, 1 MB)

Extern länk

Läs om Behovsdriven utveckling eSams hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.