På minameddelanden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
En tjänst för säker digital post
från myndigheter och kommuner
En tjänst för säker digital post
från myndigheter och kommuner

Meny

Sök

Införa

Fasen innebär att de framtagna lösningarna implementeras i aktuell verksamhet och att man med hjälp av dessa kan börja arbeta på ett nytt sätt. Inom denna fas lanseras också tjänsten till avsedd målgrupp.

Ingående parter ansvarar för att implementering genomförs inom beslutade ramar för utvecklingsinsatsen.

Huvudaktiviteter

 • Integrera lösningen och anslut den till Mina meddelanden, säkerställ att integrering och anslutning görs i enlighet med beslutad lanseringsstrategi och anslutningsplan
 • Färdigställ anslutningsavtal med förvaltningsgruppen för Mina meddelanden. Justera eventuella avtal med externa partners om detta inte redan är klart
 • Genomför införandeaktiviteter som riktar sig mot berörda verksamheter, (verksamheterna kan behöva ändra sitt beteende för att de avsedda nyttorna ska uppnås):
  - Förändring av arbetssätt, nya eller ändrade verksamhetsprocesser,
  - Utbildning/information av personal om det nya arbetssättet,
  - Införande och slutkonfigurering av lösningen.
  - Utforma och utbilda verksamheten i reservdriftlösningar för kortare och längre driftstörningar i kommunikationskanalen Mina meddelanden; vad göra vid korta respektive längre driftstörningar, kommunikationsplanering, driftåtgärder, kundcenterberedskap med mera
 • Förbered och genomför produktionssättning av lösningen
 • Genomför lansering till avsedda målgrupper för den nya tjänsten (säkerställ att tjänsten förstås, accepteras och används):
  - Marknadsföring och PR, bland annat lägga ut nyhet på den egna externa och interna webbplatsen samt på Mina meddelandens webbplats. Sammanställ information till användare om nyttan för dem.
 • Utarbeta överlämningsplan till förvaltningsorganisation

Resultat

 • Överlämningsplan
 • Anslutningsavtal med Skatteverket och Mina meddelanden

Milstolpe Vl

Milstolpe Vl, beslut inför fasen Etablera förvaltning. Milstolpen innebär att godkänna att anslutningen är genomförd och lanserad och att överlämning av drift och underhåll kan göras till förvaltning.

Beslutet omfattar

 • Bedöma och besluta om godkännande av lansering och avsedd inverkan, bemötande av målgrupper (till exempel privatpersoner och/eller företag samt handläggare)
 • Besluta om kommande förvaltande organisations ansvar för utvecklad lösning samt plan för överlämning

Underlag för beslut: Överlämningsplan och övrig dokumentation som leveransrapport samt införanderapport.

Bereds av: Egen expertis inom respektive ämnesområde samt eventuellt konsultativt stöd från Mina meddelanden och dess anslutningsteam.

Beslutas av: Styrgrupp för anslutningsprojekt (det vill säga utvecklingsinsats).

Information

Fattat beslut kommuniceras till berörda intressenter.

Utökat stöd i er process för att ansluta

Här kan ni ta del av hela den fördjupade informationen för anslutning och de olika faserna i processen.
Metod för anslutningPDF (pdf, 1 MB)

Teknisk guide

Ta del av den information ni behöver för att ansluta lösningen till Mina medelanden.
Teknisk guidePDF (pdf, 642.5 kB)