På minameddelanden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
En tjänst för säker digital post
från myndigheter och kommuner
En tjänst för säker digital post
från myndigheter och kommuner

Meny

Sök

Realisera nyttor

Fasen syftar till att realisera och följa upp prioriterade nyttor. Inom denna fas tas beslut om önskad nytta med insatsen är uppnådd alternativt om ytterligare insatser och aktiviteter bör genomföras.

Huvudaktiviteter

OBS! I denna fas betonas att beskrivna aktiviteter nedan har utförts parallellt med utvecklingsinsatsen och kommer att fortgå och avslutas efter det att utvecklingsinsatsen avslutats.

  • Genomför planerade aktiviteter för att realisera prioriterade nyttor
  • Genomför nyttoutvärdering baserat på tidigare framtagen nyttorealiseringsplan
  • Sammanställ och förmedla nyttoutvärderingsrapport samt bedöm och besluta om nya förslag på aktiviteter för att specificerade nyttor ska realiseras. Rapporten ska även redovisas för förvaltningsgruppen för Mina meddelanden för att få en sammanställd bild av nyttor för den myndighetsgemensamma lösningen

Resultat

  • Nyttoutvärderingsrapport

Milstolpe VIII

Milstolpe VIII, beslut om nytta är realiserad. Syfte med milstolpen är att besluta om att avsluta utvecklingsinsatsen, alternativt om ytterligare aktiviteter ska genomföras, baserat på en gapanalys baserat på utfall av faktiska nyttor jämfört med förväntade nyttor.

Underlag för beslut: Nyttoutvärderingsrapport

Bereds av: Egen expertis inom respektive ämnesområde samt eventuellt konsultativt stöd från Mina meddelanden och dess anslutningsteam

Beslutas av: Styrgrupp för anslutningsprojekt (det vill säga utvecklingsinsats).

Information

Fattat beslut kommuniceras till berörda intressenter.

Utökat stöd i er process för att ansluta

Här kan ni ta del av hela den fördjupade informationen för anslutning och de olika faserna i processen.
Metod för anslutningPDF (pdf, 1 MB)