På minameddelanden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
En tjänst för säker digital post
från myndigheter och kommuner
En tjänst för säker digital post
från myndigheter och kommuner

Meny

Sök

Utveckla

I denna fas utvecklas beslutad lösning och anslutning till Mina meddelanden.

Huvudaktiviteter

 • Ta fram testplan och testfall
 • Genomför utveckling och test av beslutad lösningsspecifikation, i enlighet med verksamhetens styr- och utvecklingsmodeller
 • Säkerställ att leveranserna är:
  - Acceptanstestade och att förvaltningsgruppen för Mina meddelanden har verifierat att testen mot den tilldelade testmiljön för Mina meddelanden varit framgångsrika.
  - Håller de kvalitetskrav som verksamheten satt upp, till exempel mot beslutade arkitekturprinciper och servicenivåer (tillgänglighet, skalbarhet med mera).
  - Hållbara ur ett rättsligt perspektiv, bland annat att personuppgiftslagen följs i både normal- och alternativflöden.
  - Robusta och kvalitetssäkrade beträffande informationssäkerhetsklassning och att säkerhetsarkitekturen följer verksamhetens riktlinjer.
  - Tillräckliga för att skapa avsedda effekter,
  - Förvaltningsbara,
  - Återanvändningsbara,
  - Förankrade och kommunicerade – både inom verksamheten och gentemot externa intressenter.
 • Ta fram införandeplan
 • Beskriv om tjänsten ska lanseras med andra redan utvecklade lösningar eller sådana som är under utveckling

Resultat

 • Lösning för anslutning till Mina meddelanden som realiserar tänkta nyttor
 • Införandeplan

Milstolpe V

Milstolpe V, beslut inför fasen Införa. Milstolpens syfte är att besluta om att gå vidare med införande av utvecklad lösning baserat på analys av behovs- och kravuppfyllnad, införandeplan samt nyttorealiseringsplan.

Underlag för beslut: Verksamhetens kravbild, lösningsbeskrivning med kvalitetssäkrad dokumentation som systemleveransrapporter och olika former av integrations-/prestanda-
/acceptanstestrapporter, införandeplan samt anslutningsplan.

Bereds av: Egen expertis inom respektive ämnesområde samt eventuellt konsultativt stöd från Mina meddelanden och dess anslutningsteam.

Beslutas av: Styrgrupp för anslutningsprojekt (det vill säga utvecklingsinsats).

Information

Fattat beslut kommuniceras till berörda inom den egna verksamheten samt externt till samverkansparter, förvaltningsgruppen för Mina meddelanden och andra viktiga intressenter.

Efter fattat beslut är det viktigt att meddela Mina meddelanden om

 • Införandeplan för produktion
 • Uppdaterad lanserings- och kommunikationsplan
 • Uppdaterade uppgifter om kontaktuppgifter till förvaltningsorganisation med mera

Utökat stöd i er process för att ansluta

Här kan ni ta del av hela den fördjupade informationen för anslutning och de olika faserna i processen.
Metod för anslutningPDF (pdf, 1 MB)

Teknisk guide

Tekniskt stöd, testdata och testmiljöer för Mina meddelanden.
Teknisk guidePDF (pdf, 642.5 kB)